Consultoria Agroambiental
castellanoinicio.htmlinicio.htmlshapeimage_3_link_0
 
Iniciinici.htmlinici.htmlshapeimage_5_link_0
ContacteAnhidra_-_Contacte.htmlAnhidra_-_Contacte.htmlshapeimage_6_link_0
NovetatsAnhidra_-_Noticies_i_publicacions_destacades/Anhidra_-_Noticies_i_publicacions_destacades.htmlAnhidra_-_Noticies_i_publicacions_destacades/Anhidra_-_Noticies_i_publicacions_destacades.htmlshapeimage_7_link_0
Serveis
Qualitat i Medi AmbientAnhidra_-_Qualitat_i_medi_ambient.htmlAnhidra_-_Qualitat_i_medi_ambient.htmlshapeimage_9_link_0

Avaluació Ambiental

Projectes:


  1. Estudis d’Impacte Ambiental (EIA)

  2. Legalitzacions d’activitats (Llei 20/2009 de Prevenció i Control de les Activitas)

  3. Normatives complementàries:

  4. Prevenció d’incendis (Llei 3/2010)

  5. Activitats recreatives (Llei 11/2009)

  6. Seguretat industrial (Llei 12/2008)

  7. Establiments comercials (Decret Llei 1/2009)


Planejament urbanístic:


  1. Informes de Sostenibilitat Ambiental (ISA) de Plans i Programes

  2. Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) per a actuacions en sòl no urbanitzable

ESTUDIS I PROJECTESAnhidra_-_Assessorament.htmlshapeimage_11_link_0
MAQUETES DEL TERRITORI 3DAnhidra_-_Maquetes_del_territori_3D/Anhidra_-_Maquetes_del_territori_3D.htmlAnhidra_-_Maquetes_del_territori_3D/Anhidra_-_Maquetes_del_territori_3D.htmlshapeimage_12_link_0
Avaluació Ambientalshapeimage_13_link_0
ASSESSORAMENT
Tramitació de subvencionsAnhidra_-_Tramitacio_de_subvencions.htmlAnhidra_-_Tramitacio_de_subvencions.htmlshapeimage_15_link_0
Gestió de l’entorn naturalAnhidra_-_Gestio_de_lentorn_natural.htmlAnhidra_-_Gestio_de_lentorn_natural.htmlshapeimage_16_link_0
Educació ambientalAnhidra_-_Educacio_ambiental.htmlAnhidra_-_Educacio_ambiental.htmlshapeimage_17_link_0